Lærlingeundersøkelsen
Nå er det på tide å gjennomføre årets lærlingeundersøkelse!
Opplæringskontorets policy
OKSF skal medvirket til å skape et godt fagopplæringsmiljø gjennom å:
Godkjent av Bureau Veritas
Opplæringskontoret i Sør-Fosen ble 29. oktober 2013 godkjent av Bureau Veritas til å drive opplæring av lærlinger i matros og motormannfaget.
Oppdrettsflåte, mærer og radiostyrte båter til stand
Vil rette en stoor takk til Herleik Inderø og Jan Erik Thorsø for ideutvikling, konstruksjon, utarbeiding og ferdistillelse av flåte og 3 båter!