Fordelene med å være samarbeidsbedrift med opplæringskontor
Bedriftene fritas for det administrative ansvaret for lærlingene og lærekandidatene. Dette dreier seg for eksempel om tegning av opplærings- og lærekontrakter.
Samarbeidspartnere
Det er mange bedrifter som er tilknyttet Opplæringskontoret i Sør-Fosen. De som i år har hatt lærlinger tilknyttet kontoret er: