DAGLIG LEDER
Liv Randi Arntzen Thorsø Telefon: 915 13 756 E-post: Liv.randi.thorso@oksf.no
OPPLÆRINGSKONSULENT
Jannike Sæther Telefon: 995 39 905 E-post: Jannike.sather@oksf.no
OPPLÆRINGSKONSULENT
Evelyn Sæther Telefon: 918 25 403 E-post: evelyn.sather@oksf.no