Matrosfaget

Akvakulturfaget

Industrimekanikerfaget

Kurstilbud til lærlinger i Akvakulturfaget

Læretid

Automatisering

Felles programfag for automatisering skal medvirke til funksjonalitet, sikkerhet og god produktkvalitet for landbasert industri, bygg, sjøfart og olje- og gassproduksjon offshore. Faget skal bidra til høy effektivitet, omstillingsevne og nyskaping ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder.

Felles programfag for automatisering skal medvirke til funksjonalitet, sikkerhet og god produktkvalitet for landbasert industri, bygg, sjøfart og olje- og gassproduksjon offshore. Faget skal bidra til høy effektivitet, omstillingsevne og nyskaping ved bruk av automatiserte produksjonsmetoder.

Dataelektroniker

Dataelektronikere arbeider med system og utstyr som er integrerte i en rekke områder i samfunnet, fra underholdning og multimedium til telemedisin og satellittbasert navigasjon. Elektroniske kontroll- og styringssystem har fått stadig større innvirkning på sikkerhet og drift i samfunnet vårt. Videre er det svært viktig for store deler av næringslivet å ha data- og elektronikksystem som fungerer godt. Data- og elektronikksystem gjør det mulig å samhandle med andre, å kommunisere på tvers av geografiske og sosiale grenser og å effektivisere arbeid og handel på et globalt marked. Slike høyteknologiske system krever dataelektronikere som kombinerer stor faglig bredde med målrettet spesialisering. til installasjon, drift og vedlikehold.

Dataelektronikere arbeider med system og utstyr som er integrerte i en rekke områder i samfunnet, fra underholdning og multimedium til telemedisin og satellittbasert navigasjon. Elektroniske kontroll- og styringssystem har fått stadig større innvirkning på sikkerhet og drift i samfunnet vårt. Videre er det svært viktig for store deler av næringslivet å ha data- og elektronikksystem som fungerer godt. Data- og elektronikksystem gjør det mulig å samhandle med andre, å kommunisere på tvers av geografiske og sosiale grenser og å effektivisere arbeid og handel på et globalt marked. Slike høyteknologiske system krever dataelektronikere som kombinerer stor faglig bredde med målrettet spesialisering. til installasjon, drift og vedlikehold.

Havbrukstekniker

Motormekaniker

Motormekanikerfaget skal legge grunnlag for kompetanse innen installasjon, vedlikehold og reparasjon av motorer, drivverk, propellanlegg og aggregater. Flåten av fritidsbåter og mindre yrkesbåter er økende, og faget spiller en viktig rolle for sikkerhet og miljø i kystområdene. Faget skal fremme motormekanikerens kompetanse innen driftssikkerhet for båt og for mobile og stasjonære forbrenningsmotorer. Videre skal faget ivareta samfunnets krav til helse-, miljø og sikkerhet.

Motormekanikerfaget skal legge grunnlag for kompetanse innen installasjon, vedlikehold og reparasjon av motorer, drivverk, propellanlegg og aggregater. Flåten av fritidsbåter og mindre yrkesbåter er økende, og faget spiller en viktig rolle for sikkerhet og miljø i kystområdene. Faget skal fremme motormekanikerens kompetanse innen driftssikkerhet for båt og for mobile og stasjonære forbrenningsmotorer. Videre skal faget ivareta samfunnets krav til helse-, miljø og sikkerhet.

Salgsfaget

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter.

Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av produkter.