logo_bl_.gif
Opplæringskontorets policy

OKSF skal medvirket til å skape et godt fagopplæringsmiljø gjennom å:

  • Fortløpende øke kompetansen hos ansatte og medlemsbedriftene, så fokuset på fagopplæring i medlemsbedriftene og OKSF økes.
  • Tilfredsstille de krav myndighetene stiller til fagopplæring.
  • Bidra til god faglig kvalitet på opplæringen og kartlegge muligheter og behov for fagopplæring i medlemsbedriftene.
  • OKSF skal tilrettelegge for andre faglige relevante kurs for å øke interessen for fagopplæring blant ungdom.
  • Benytte leverandører som arbeider for å øke interessen for fagopplæring blant ungdom.
Godkjent av Bureau Veritas
bureau_veritas.png

Opplæringskontoret i Sør-Fosen ble 29. oktober 2013 godkjent av Bureau Veritas til å drive opplæring av lærlinger i matros og motormannfaget.

Oppdrettsflåte, mærer og radiostyrte båter til stand

Vil rette en stoor takk til Herleik Inderø og Jan Erik Thorsø for ideutvikling, konstruksjon, utarbeiding og ferdistillelse av flåte og 3 båter! Dere har lagt ned UTROLIG mange arbeidstimer på dette prosjektet! Tusen, tusen takk!!