Fordelene med å være samarbeidsbedrift med opplæringskontor

Bedriftene fritas for det administrative ansvaret for lærlingene og lærekandidatene. Dette dreier seg for eksempel om tegning av opplærings- og lærekontrakter. (mer…)

Samarbeidspartnere

Det er mange bedrifter som er tilknyttet Opplæringskontoret i Sør-Fosen. De som i år har hatt lærlinger tilknyttet kontoret er: (mer…)