Fordelene med å være samarbeidsbedrift med opplæringskontor

Bedriftene fritas for det administrative ansvaret for lærlingene og lærekandidatene. Dette dreier seg for eksempel om tegning av opplærings- og lærekontrakter. (mer…)

Samarbeidspartnere

Dette er dagens medlemsbedrifter.
Ønsker din bedrift å ta inn lærling, ta kontakt så ordner vi dette.
(mer…)