Hvordan få en læreplass

Formidlingsprosessen

Når du skal søke læreplass er det en del ting som er viktige å tenke på;

  •  Søke læreplass på www.vigo.no før 1. mars
  •  Send en personlig søknad og CV til de lærebedriftene du ønsker læreplass hos
  • Send søknad til de opplæringskontorene som er godkjent for det faget du søker læreplass i

Grunnen til at du MÅ søke Vigo er at opplæringskontor og godkjente bedrifter får tilsendt en oversikt over søkere. Når du søker i Vigo om læreplass vil ALLE som er godkjent få tilsendt dine papirer.

Dette gjør at sjansene din for å få tilbud om en læreplass er større.

Men husk; ikke alle har rett til en læreplass. Det er din innsats, din tilstedeværelse og dine referanser som er avgjørende for at akkurat DU får den læreplassen DU ønsker.