Læretid

Som lærling får du en praktisk, variert og spennende fagopplæring samtidig som du blir kjent med bedrifter, bransjer, din yrkesvei og ikke minst yrkeslivet generelt. Som lærling regnes du som en arbeidstaker med lønn, plikter og rettigheter og ettersom du tilegner deg kompetanse underveis i læretiden kan du også få mere ansvar. Erfaringen og kompetansen fra læretiden gjør deg til en svært attraktiv arbeidstaker.

OKSF har mange medlemsbedrifter som tilbyr læreplasser. Vi hjelper deg å finne riktig bedrift, bidrar til å organisere opplæringen din, stiller med hjelpemidlene du trenger for ei god læretid og følger deg hele veien til fagprøven og ditt mål. OKSF tar ansvar for deg og stiller krav til deg som lærling.

FORDELER VED Å BLI LÆRLING

  • DU KOMMER TIDLIG UT I ARBEIDSLIVET
  • DU FÅR LØNN UNDER OPPLÆRING
  • DU FÅR PRAKTISK ERFARING
  • DU KAN TA HØYERE UTDANNING SENERE
Hvordan få en læreplass

Formidlingsprosessen

Når du skal søke læreplass er det en del ting som er viktige å tenke på;

  •  Søke læreplass på www.vigo.no før 1. mars
  •  Send en personlig søknad og CV til de lærebedriftene du ønsker læreplass hos
  • Send søknad til de opplæringskontorene som er godkjent for det faget du søker læreplass i

Grunnen til at du MÅ søke Vigo er at opplæringskontor og godkjente bedrifter får tilsendt en oversikt over søkere. Når du søker i Vigo om læreplass vil ALLE som er godkjent få tilsendt dine papirer.

Dette gjør at sjansene din for å få tilbud om en læreplass er større.

Men husk; ikke alle har rett til en læreplass. Det er din innsats, din tilstedeværelse og dine referanser som er avgjørende for at akkurat DU får den læreplassen DU ønsker.

Fagprøve

Fagprøven gjennomføres ikke likt i alle fag. Noen har fagprøven over 2 dager og noen over 5 dager. Dette varierer. (mer…)