Læreplass

Formidlingsprosessen

Når du skal søke læreplass er det en del ting som er viktige å tenke på;

  •  Søke læreplass på www.vigo.no før 1. mars
  •  Send en personlig søknad til de lærebedriftene hvor du ønsker læreplass
  • Send søknad til de opplæringskontorene som er godkjent for det faget du søker læreplass i.

Grunnen til at alle MÅ søke Vigo er at alle opplæringskontor og godkjente bedrifter får tilsendt en oversikt over søkere til fagene de er godkjente i. Når du da søker Vigo om læreplass vil ALLE som er godkjent få tilsendt dine papirer.

Dette gjør at sjansene din for å få tilbud om en læreplass er større.

Men husk; ikke alle har rett til en læreplass. Det er din insats, din tilstedeværelse og dine referanser som er avgjørende for at akkurat DU får den læreplassen DU ønsker.

Fagprøve

Fagprøven gjennomføres ikke likt i alle fag. Noen har fagprøven over 2 dager og noen over 5 dager. Dette varierer. (mer…)