DAGLIG LEDER

Liv Randi Arntzen Thorsø
Telefon: 915 13 756
E-post: Liv.randi.thorso@oksf.no

OPPLÆRINGSKONSULENT

Jannike Sæther
Telefon: 995 39 903
E-post: Jannike.sather@oksf.no

OPPLÆRINGSKONSULENT

Evelyn Sæther
Telefon: 918 25 403
E-post: evelyn.sather@oksf.no

Opplæringskonsulent

Paulina Willmann
Telefon: 959 01 248
E-post: paulina.willmann@oksf.no