Motormekaniker

Motormekanikerfaget skal legge grunnlag for kompetanse innen installasjon, vedlikehold og reparasjon av motorer, drivverk, propellanlegg og aggregater. Flåten av fritidsbåter og mindre yrkesbåter er økende, og faget spiller en viktig rolle for sikkerhet og miljø i kystområdene. Faget skal fremme motormekanikerens kompetanse innen driftssikkerhet for båt og for mobile og stasjonære forbrenningsmotorer. Videre skal faget ivareta samfunnets krav til helse-, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal bidra til at lærlingen utvikler kompetanse i feilsøking, installasjon, reparasjon og vedlikehold. Opplæringen skal også bidra til å utvikle lærlingens evne til samarbeid, faglig innsikt og kommunikasjon. Videre skal opplæringen fremme kunnskap om lover, forskrifter og prosedyrer.

Opplæringen skal legge til rette for praktisk og variert arbeid med mekanikk, elektrisitet og elektronikk. Bruk av digitale hjelpemidler knyttet til planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeider skal inngå i opplæringen. Videre skal opplæringen fremme respekt for mennesker, materiell og miljø. Opplæringen skal legge til rette for faglig utvikling og forberede lærlingen på et arbeidsliv med krav til effektivitet og lønnsomhet.

Læreplan i Motormekanikerfaget

Kompetansemål

Etter Vg3

Feilsøking og diagnostisering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • bruke tekniske opplysninger på flere språk til feilsøking og diagnostisering
 • utføre slitasjemålinger i motor ved bruk av måleverktøy
 • utføre trykk- og lekkasjetesting av smøre- og kjølesystemer
 • utføre kontroll av registerinnstillinger
 • utføre partikkel- og CO2-måling
 • utføre kontroll av motorrigging
 • feilsøke på gir, drev, aksling, propell, ror og styringssystemer
 • feilsøke på elektroniske motorstyringssystemer ved hjelp av koplingsskjema
 • feilsøke på innsprøytingsanlegg
 • feilsøke på turbo-, kompressor- og intercooler-systemer
 • feilsøke på hydrauliske og pneumatiske anlegg
 • feilsøke på elektriske og elektroniske systemer og komponenter
 • feilsøke på komfort- og klimaanlegg

Vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne fram og bruke faglig informasjon på flere språk
 • utføre service og vedlikehold etter fabrikantens anvisninger
 • kvalitetssikre og dokumentere utførte arbeidsoppgaver
 • utføre kildesortering og behandle spesialavfall
 • velge og bruke oljer, smøremidler og væsker til motor og utstyr
 • bruke produkt- og HMS-datablader

Reparasjon og ombygging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • montere, demontere og skifte komponenter til motor, gir, drev, aksling, propell, ror og styringssystemer
 • montere, demontere og skifte komponenter i smøre- og kjølesystemer
 • montere, demontere, skifte og tilvirke komponenter ved motorinstallasjon og utføre motorinstallasjon

Kommunikasjon og service

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte arbeidsoppdragets lønnsomhet og omfang med kollegaer
 • redegjøre for bedriftens oppbygging, organisering og ansvarsområder
 • utarbeide avviksrapporter og redegjøre for bedriftens internkontrollsystem
 • planlegge og dokumentere utførte arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk
 • kommunisere med kunder om arbeidsoppdrag og behandle kunder i tråd med retningslinjer for kundebehandling
 • drøfte faglige løsninger med kollegaer og bedriftens samarbeidspartnere
 • utforme faglige løsninger i samarbeid med kunden, kollegaer og samarbeidspartnere
 • forklare hva som kan påvirke kostnader og effektivitet knyttet til verksteddrift