FUNGERENDE DAGLIG LEDER

Jannike Sæther
Telefon: 995 39 903
E-post: Jannike.sather@oksf.no

Ansvarsområder:
– Administrativ ansvarlig for OKSF
– Karriereveileder
– Praksiskandidater
– Ansvarlig for medlemsbedrifter
– Ansvarlig for yrkes- og utdanningsmesser
– Kontaktperson for NAV og andre jobbveiledere
– Kontaktperson for grunn- og videregående skoler
– Kontaktperson for fylkeskommuner

Lærefag:
Akvakultur
Havbrukstekniker
Matros
Skipsmotormekaniker
Fiske og Fangst
Motormekaniker