Fagprøve

Fagprøven gjennomføres ikke likt i alle fag. Noen har fagprøven over 2 dager og noen over 5 dager. Dette varierer.

Men det er en ting som er likt for ALLE fagprøver; Du skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere.

For å bli trygg på denne gjennomføringsmåten er det veldig greit å jobbe med dette under læretiden. Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere flere arbeidsoppgaver gjennom læretiden sammen med din veileder og du vil bli trygg på dette til fagprøven din.