Vi vil gjerne ha deg med

Bedriftene fritas for det administrative ansvaret for lærlingene og lærekanditatene. Dette dreier seg for eksempel om tegning av opplærings- og lærekontrakter.

KONTAKT OSS

Kontakt oss

DAGLIG LEDER

Liv Randi Arntzen Thorsø
Telefon: 915 13 756
E-post: Liv.randi.thorso@oksf.no

OPPLÆRINGSKONSULENT

Jannike Sæther
Telefon: 995 39 903
E-post: Jannike.sather@oksf.no

OPPLÆRINGSKONSULENT

Evelyn Sæther
Telefon: 918 25 403
E-post: evelyn.sather@oksf.no

Opplæringskonsulent

Paulina Willmann
Telefon: 959 01 248
E-post: paulina.willmann@oksf.no

Siste nytt fra Facebook

Kompetanseboka

– moderne verktøy for å dokumentere
og følge opp praktisk læring

KLIKK HER FOR Å LOGGE INN

Vil du vite mer om læretiden?

Her finner du en oversikt over hva fagene går ut på, og hvilke læreplanmål du skal igjennom i løpet av dine 2 år som lærling.

Les mer