Opplæringskontorets policy

OKSF skal medvirket til å skape et godt fagopplæringsmiljø gjennom å:
  • Fortløpende øke kompetansen hos ansatte og medlemsbedriftene, så fokuset på fagopplæring i medlemsbedriftene og OKSF økes.
  • Tilfredsstille de krav myndighetene stiller til fagopplæring.
  • Bidra til god faglig kvalitet på opplæringen og kartlegge muligheter og behov for fagopplæring i medlemsbedriftene.
  • OKSF skal tilrettelegge for andre faglige relevante kurs for å øke interessen for fagopplæring blant ungdom.
  • Benytte leverandører som arbeider for å øke interessen for fagopplæring blant ungdom.