Læretid

Som lærling får du en praktisk, variert og spennende fagopplæring samtidig som du blir kjent med bedrifter, bransjer, din yrkesvei og ikke minst yrkeslivet generelt. Som lærling regnes du som en arbeidstaker med lønn, plikter og rettigheter og ettersom du tilegner deg kompetanse underveis i læretiden kan du også få mere ansvar. Erfaringen og kompetansen fra læretiden gjør deg til en svært attraktiv arbeidstaker.

OKSF har mange medlemsbedrifter som tilbyr læreplasser. Vi hjelper deg å finne riktig bedrift, bidrar til å organisere opplæringen din, stiller med hjelpemidlene du trenger for ei god læretid og følger deg hele veien til fagprøven og ditt mål. OKSF tar ansvar for deg og stiller krav til deg som lærling.

FORDELER VED Å BLI LÆRLING

  • DU KOMMER TIDLIG UT I ARBEIDSLIVET
  • DU FÅR LØNN UNDER OPPLÆRING
  • DU FÅR PRAKTISK ERFARING
  • DU KAN TA HØYERE UTDANNING SENERE